Kapcsolat

Városi Könyvtár és Városi Művelődési Központ

Cím: 8790 Zalaszentgrót,
Batthyány u. 9.
Telefon:
+3683360120
E-mail:
zgrotkonyvtar@gmail.com
Facebook Nyitvatartás


Pályázatok

2023.02.16.

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2023
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai híven tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását. A kiadványok szerzői széles körben elismert nyelvészek, szakemberek: egyetemek, akadémiai kutatóhelyek munkatársai. A szótárak összeállítói a legújabb módszerekkel vizsgálják nyelvünket és foglalják szótárakba gazdag szókincsünket. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1.Magyar szókincstár(Ismét kapható) 2.Rövidítések enciklopédiája3.Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája4.Mit jelent? Diákszótár 5. Meseszótár6.Újabb 500 ókori sztori (Újdonság) 7.Melyiket válasszam? 8.Hogyan mondták eleink? 9.Aki keres, az talál 10.Magyar helyesírás11.Anya-nyelv-lecke12. Anya-nyelv-kincs13. Anya-nyelv-mester14. Újságíróiskola15.Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény I. (Újdonság) 16.Angol szókincsbővítő feladatgyűjtemény II. (Újdonság) 17.TOP 2000 magyar főnév (Újdonság) 18.Gyermekmesék (Újdonság) 19.Angol–magyar műszaki kisszó-tár20. Magyar–olasz alapszótár 21.Német nyelvtani összefoglaló22.Francia társalgási zsebkönyv (Ismét kapható) 23.A több ezer éves kínai kultúra közmondásai, szólásai és jelképei tükrében (Újdonság) 24. Körkép a magyar nyelvről25.A nyelvész emberközelből. Grétsy László26.Négy anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára, a 6. évfolyam számára, a 7. évfolyam számára, a 8. évfolyam számára 27.Két anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára, a 11–12. évfolyam számára28.Rokon értelmű szavak munkafüzet (Újdonság) 29.Munkafüzet az igekötők tanulásához (Újdonság) 30.Magyar szókincsteszt munkafüzet 31.Huszonöt vers gyerekeknek 32. Két mesekönyv együtt: Fundi a nagymamánál, Fundi kirándulni megy33. Két kifestő együtt: Székely motívumok kifestőkönyve, Buzsáki motívumok kifestőkönyve

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 20 000 és 205 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra2023. február1-től 2023. március 10-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2023. március31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. Akönyvekkel együtt küldött számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek.
A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

Budapest, 2023. február 1.

Kiss Gábor igazgató,
Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja


A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tinta.huhonlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tinta.hu oldalról.

 

A Zalaszentgróti Városi Művelődési Központ épületgépészeti felújítását valósítottuk meg 2022. tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 12 000 000 Ft-os támogatásával.

 

A téli rendezvénysorozatban sokszínű és színvonalas kulturális programokat szeretnénk kínálni városunk lakóinak és az ide érkező turistáknak.

 

Kamarakórusunk és Népdalkörünk énekel népdalokat és klasszikus kórusműveket egyaránt, így az ő fejlesztésüket, hosszútávú működésüket fontosnak tartjuk.

 

-a szentgróti térségben a jövő nemzedékéért

2019.05.09.

Kazinczy Ferenc Pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és
szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. A
pályázat benyújtásával az iskolák az év végi könyvjutalmazásokhoz is
segítséget kaphatnak, mivel a szótárak, kézikönyvek a tanulók díjazására
is kiválóak.

2019.02.11.

A TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos könyvpályázat
felhívása.
A pályázatba bevont szótárak, könyvek hatékonyan segítik az anyanyelvi
kompetencia fejlesztését, az idegen nyelvek elsajátításának jó
segédeszközei.
A pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű
szótáraival, kézikönyveivel.

A TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatán keresztül az
iskolák, könyvtárak 50%-os pályázati áron juthatnak az anyanyelvi nevelést
segítő, a nyelvi kompetenciát fejlesztő kiadványokhoz. A pályázati leírás
megtalálható a köv. oldalon:

http://www.tintakiado.hu/ címen

2018.11.07.

A TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándor 2018. állománygyarapítási és
könyvtárbővítési pályázata segítségével 50%-os pályázati támogatással
szerezhetik be az MTA által kitüntetett új magyar szótárakat, könyveket. A
kiadványok hatékonyan segítik az anyanyelvi kompetencia növelését és a
szövegértést.
Nyelvészeti folyóiratok és pedagógiai szaklapok méltató ismertetéseket
közöltek a szótárak magas színvonaláról, a szerzők közül több elnyerte az
Arany Penna díjat.
A Wekerle Sándor állománygyarapítási és könyvtárbővítési pályázatról
további információ található a következő címen:
http://www.tintakiado.hu

2020.02.07.

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályá-zatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadé-mia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Magyar értelmező alapszótár diákoknak (Újdonság) 2. Szólások, közmondások eredete (Ismét kapható) 3. Nagy magyar tájszótár 4. Magyar ellentétszótár 5. Régi szavak szótára 6. Magyar nyelvtan 7. Magyar nyelv 8. Idézetvadász I. (Újdonság) 9. Idézetvadász II. (Újdonság) 10. Idézetvadász III. (Újdonság) 11. Itt van a kutya elásva! 12. Mi a szösz? 13. Magyar szókincsbővítő diákszótár 14. Mondjuk helyesen! 15. Találós kérdések 16. Miért értjük félre egymást? 17. Magyar szavak története 18. Nyelvek és írások (Újdonság) 19. Német ugródeszka (Újdonság) 20. Pincérszótár (Újdonság) 21. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal 22. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I. (Ismét kapható) 23. Top 2000 magyar szó 24. Magyar–angol szólásszótár 25. Szóalaktani elemzések munkafüzet (Újdonság) 26. A tulajdonnevek helyesírása 27. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet (Újdonság) 28. Hasonlatok munkafüzet 29. Helyesírási munkafüzet 30. Nyelvjárástani munkafüzet 31. Szavak eredete munkafüzet 32. Szólások és közmondások munkafüzet (Ismét kapható) 33. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet 34. Fundi a nagymamánál 35. Shakespeare-mesék 36. Magyar motívumok kifestőkönyve 37. Magyarországi lepkék kifestőkönyve 38. A világ lepkéinek kifestőkönyve 39. Jézus és a démonok imája

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 20.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az eset-ben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20.000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2020. február 3-tól 2020. március 13-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresí-tett pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (pos-tán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2020. március 31-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

Budapest, 2020. február 3.

Kiss Gábor igazgató,
Lőrincze Lajos díjas főszerkesztő


A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus

2020.10.08.  - 2020.10.14.

Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat, 2020

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére,

könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áronA pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára (Újdonság) 2. Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára (Újdonság) 3. Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára (Újdonság) 4. Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára (Újdonság) 5. Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára (Újdonság) 6. Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára (Újdonság) 7. Helyesírási munkafüzet 8. Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére 9. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére 10. Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére 11. Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére 12. Szóalaktani elemzések 13. Szófajtani és szószerkezeti elemzések 14. Mondattani elemzések (Újdonság) 15. Mondatelemzési feladatok 1. (Újdonság) 16. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet 17. Magyar szókincsteszt munkafüzet 18. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (Újdonság) 19. Szín-játszó-tér (Újdonság) 20. Szólások (Ismét kapható) 21. Közmondások (Ismét kapható) 22. Szinonimák (Ismét kapható) 23. Tulajdonságszótár (Ismét kapható) 24. Magyar szókincsbővítő diákszótár 25. Magyar értelmező alapszótár diákoknak 26. Első magyar sznobszótár (Ismét kapható) 27. Magyar-angol orvosi szótár (Újdonság) 28. Angol-magyar nagy kollokációszótár (Újdonság) 29. Angol-magyar nagy szlengszótár Felnőtt tartalom! (Újdonság) 30. Phrasal verbs magyar-angol szótár (Újdonság) 31. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (Ismét kapható) 32. Sherlock Holmes (Ismét kapható) 33. Shakespeare-mesék 34. Latin-magyar közmondásszótár (Újdonság) 35. Top 2000 román-magyar szótár (Újdonság) 36. Top 2000 magyar-román szótár (Újdonság) 37. Olasz közmondások (Ismét kapható) 38. Magyar hímzésminták kifestőkönyve 39. Szent BibliaA pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.A pályázat időtartama

A Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázatra 2020. október 5-től 2020. november 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2020. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.Budapest, 2020. október 1.


Vissza az előző oldalra!

Városi Könyvtár és Városi Művelődési Központ - Magyar